BSO Buitenschoolse opvang
Maasdriel
VillaDriel Wie zijn wijDe locatie Producten en TarievenMeest gestelde vragenVacaturesNieuwsbrieven en LinksAanmeldenMeest gestelde vragen

Wat doen jullie anders dan andere BSO's ?
BSO VillaDriel onderscheidt zich door zijn flexibiliteit, wat zich vertaald brede openingstijden, eigen transportmogelijkheden, huiswerkbegeleiding en leerzame uitjes.

Hoe groot is een groep en hoeveel pedagogisch medewerkers zijn er per groep?
Voor elke 10 kinderen wordt minimaal 1 pedagogisch medewerkster toegewezen. Verder hanteren wij het vierogen principe, dwz dat er altijd een 2e persoon aanwezig is in de vorm van een stagiair of een vrijwilliger.

Hoe is de communicatie met de ouders ?
Communicatie gebeurt op vele verschillende manier zoals bij :
- de intake en kennismakingsgesprek
- het brengen en halen
- gesprekken naar aanleiding van onze observaties
- nieuwsbrieven, website, algemene memo's, infoborden bij de ingang
- bijeenkomsten zoals opendag of nieuwjaarsreceptie


Richten jullie je op een bepaalde doelgroep van kinderen ?
Nee, alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar zijn ongeacht nationaliteit en geloof welkom en worden daarbij gerespecteerd. Voor ons is elk kind uniek en bij het samenstellen van het dagprogramma wordt ingespeeld op de verschillende achtergronden, behoeftes en interesses. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen door ze te stimuleren.
De kinderen worden volgens de normen en waarden van de Nederlandse maatschappij begeleid en uiteraard is voor iedereen de voertaal Nederlands.


Kunnen jullie onze kinderen ook ophalen en/of wegbrengen ?

Het wegbrengen en ophalen op scholen in Kerkdriel, Hedel, Rossum en Velddriel zitten standaard in ons pakket. Daarnaast kan voor zover dit inpasbaar is kinderen weggebracht worden naar bijv. gymles, zwemmen of sportclub. Hiervoor beschikken we over eigen transport mogelijkheden. 

Hoe gaan jullie om met vakanties?
Wij hebben hiervoor een zeer flexibele oplossing gevonden. Stel dat uw kind tijdens de schoolweken 11 uur / week komt. Tijdens vakantieweken wordt de gehele dag opvang geboden (van 7 tot 18 uur) en uw kind heeft recht op opvang op de met u afgesproken dagen. De extra opvanguren worden dan uiteraard in rekening gebracht. Wilt u geen gebruik maken van de vakantieopvang dan bent u daartoe niet verplicht, en betaalt u ook geen extra uren. Houdt u er wel rekening mee dat het basis contract gewoon doorloopt. Binnen een week kunnen de ouders de opvanguren ook verschuiven. In het voorbeeld dat uw kind 11 uur/week komt, kunt u de contracturen op één dag inzetten, in dat geval hoeft u niets extra te betalen. Ook is het mogelijk om extra dagen opvang te nemen, voor zover er voldoende plaatsen zijn.  In verband met het opstellen van de rooster dient u uw wensen m.b.t. vakantieopvang tenminste 2 maanden van te voren op te geven.


Betaal ik per uur of per dagdeel?
Voor de opvang worden pedagogische medewerksters voor hele dagdelen ingeroosterd. U betaalt dan ook voor de opvang per dagdeel. In schoolweken is dit voor voorschoolse opvang van 7 tot begin school en voor naschoolse opvang is dit van einde schooltijd tot 18 uur. In vakantieweken wordt gewerkt met dagdelen van 7 tot 12 (of 13 uur) en van 12 (of 13 uur) tot 18 uur.

Hoe gaan jullie om klachten?
Wanneer het gaat om uw kind bent u erg kritisch. Dat vinden wij terecht. Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van de BSO Villadriel, dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is. Vanzelfsprekend kunt u ook bij de leiding terecht om uw klacht te bespreken. Wij helpen u graag. BSO VillaDriel is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van onze buitenschoolse opvang. Meer informatie over de procedure kunt u lezen in ons huisreglement en uitgebreide informatie over de klantencommissie kunt u vinden op:

 

www.klachtkinderopvang.nl

 


VillaDriel Wie zijn wijDe locatie Producten en TarievenMeest gestelde vragenVacaturesNieuwsbrieven en LinksAanmelden